Relevante links

Voor alle openingsredes academisch jaar 2009 - 2010:
> Klik hier

Overzicht van alle universiteiten
> http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten.htm

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen draagt via het wetenschapsbeleid bij aan een onderzoeksklimaat dat uitdaagt tot prestatie en innovatie.
> http://www.minocw.nl/wetenschap/index.html

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bevordert de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zij zet zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.
> www.knaw.nl

De Jonge Akademie bestaat uit jonge onderzoekers die minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd, zich reeds wetenschappelijk hebben onderscheiden, en over een brede belangstelling voor de wetenschap beschikken.
> www.knaw.nl/dja/

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) behartigt de belangen van haar leden en is als werkgeversvereniging overlegpartner voor de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche.
> www.vsnu.nl

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma's.
> www.nwo.nl

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die wetenschappelijke kennis toepasbaar maakt om het innovatief vermogen van bedrijfsleven en overheid te versterken.
> www.TNO.nl

Technologiestichting STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. STW brengt onderzoekers en gebruikers bij elkaar en financiert excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek.
> www.STW.nl

Kennislink maakt wetenschappelijke informatie toegankelijk voor een breed publiek.
> www.kennislink.nl