Communicatie

Wetenschap en onderwijs anders organiseren voor excellentie

Persbericht vrienden van wetenschap> communicatie> 2 december 2009

Den Haag, 2 december 2009

De 700 deelnemers aan ‘vrienden van wetenschap’, een initiatief van het Innovatieplatform, willen dat Nederland scherper kiest voor excellente wetenschap en onderwijs. Dat was een van de bouwstenen die wetenschappers, ondernemers, studenten en andere belangstellenden aan droegen voor de wetenschapsagenda die het Innovatieplatform aan het maken is. Doel is om wetenschap hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten. “Wetenschap is immers een wezenlijk onderdeel van ons nationale verdienvermogen”, aldus Robbert Dijkgraaf een van de initiatiefnemers van vrienden van wetenschap

Minister Plasterk van OCW en vice-voorzitter van het Innovatieplatform zei daarover in het slot: “We hebben alle belang bij krachtig onderwijs en wetenschap: in 1950 was nog maar 5% van de beroepsbevolking hoger opgeleid, nu is dat al 47%. Dat betekent dat hoger onderwijs en wetenschap van hoge kwaliteit moet blijven. We moeten dit goed in het oog houden bij onze heroverwegingsoperatie. Wetenschap en onderwijs zijn zeker geen kostenpost maar een investering in de toekomst van onze kinderen”. Om excellentie te bevorderen zei Plasterk “is het van belang het geld de mensen te laten volgen. Dus je financiert de mensen en de teams met de beste ideeën”.

Ook Mariëtte Hamer, fractievoorzitter van de PvdA, onderstreepte dat. Haar kamerbreed aangenomen motie Hamer onderstreept dat onderwijs en wetenschap weer in de mondiale top 5 moeten komen. Volgens haar is zo een motie wel degelijk een trekker voor het electoraat. “Mensen zijn juist geïnteresseerd in de toekomst van hun (klein)kinderen en ze snappen dat goede wetenschap en goed onderwijs daar bij hoort”. Om excellente wetenschap te bevorderen suggereerde Hamer in het slotdebat om bepaalde universiteiten die op een wetenschapsgebied heel goed zijn meer geld te geven waardoor ze top kunnen blijven.

Elly Blanksma, Tweede Kamerlid voor het CDA voegde er aan toe dat ook de keten universiteiten, kennisinstellingen en bedrijfsleven verbetering behoeft om sneller tot innovatie te komen.

Vrienden van Wetenschap werd geopend door minister-president Balkenende. “Alles is wetenschap, of het nu om zorg gaat, om de psyche of om de economische ontwikkeling; daar heb je wetenschappelijke kennis voor nodig. We zijn onlangs met het Innovatieplatform in Singapore en Japan geweest. Je krijgt daar urgentie van mee om de beste te willen zijn. Die urgentie willen we ook graag in Nederland zien om ons land in de top 5 te krijgen van meest concurrerende landen”. Over het vrienden van wetenschapproject zei Balkenende: “Er is nog veel te doen, we moeten inderdaad kijken hoe we de wetenschap beter kunnen organiseren en hoe we effectiever kunnen werken”.

De minister van Economische Zaken Van der Hoeven en tweede vicevoorzitter van het Innovatieplatform zei daarom: “We scoren nog goed in de wetenschap, maar hoe houden we dat vast? De algemene middelen voor de wetenschap stagneren, de versnippering is groot en het aloude verdelingssysteem lijkt over zijn houdbaarheidsdatum heen”.

Voor Robbert Dijkgraaf reden om snel met de wetenschapsagenda te komen. “We moeten naar een wetenschapsstelsel dat de uitdagingen van de 21e eeuw aan kan”, aldus Dijkgraaf.

Het Innovatieplatform gaat op basis van alle gevoerde discussies, ook via www.vriendenvanwetenschap.nl een green paper over excellente wetenschap opstellen. Eind januari 2010 verschijnt die op de website www.vriendenvanwetenschap.nl en www.innovatieplatform.nl. Geïnteresseerden kunnen er dan een maand op reageren. In maart gaat het Innovatieplatform de white paper die er op volgt aanbieden aan kabinet en politieke partijen.

Contact voor de pers over dit persbericht en het Innovatieplatform: Maria Henneman, 06 11376550, 06 51 38 1188 mh@innovatieplatform.nl

-------------------------------------
Hier vind je eerdere communicatie-uitingen van vrienden van wetenschap.

Dit zijn:

  • persbericht 'Kiezers willen meer geld voor wetenschap'
  • logo vrienden van wetenschap
  • voorbeeldartikel vrienden van wetenschap
BijlageGrootte
persbericht vrienden van wetenschap.pdf37.82 KB
kort nieuwsbericht vrienden van wetenschap.doc34.5 KB
VVW_logo_FC_rgb.JPG93.58 KB