Event

Woensdag 2 december kwamen ruim 700 bezoekers bijeen op het event ‘vrienden van wetenschap; zet wetenschap op de agenda!’, een initiatief van het Innovatieplatform. Een van de conclusies van de dag is dat zij willen dat Nederland scherper kiest voor excellente wetenschap en onderwijs. Dat was een van de bouwstenen die wetenschappers, ondernemers, studenten en andere belangstellenden aan droegen voor de wetenschapsagenda die het Innovatieplatform aan het maken is.

Lees meer over de opbrengsten uit de workshops van het event in het document 'Bouwstenen voor de strategische agenda Wetenschap'.


Op basis van alle bijdragen (uit event, burgerpeiling, dialoogsessie en online discussies) stelt het Innovatieplatform een green paper samen. Vanaf 1 februari 2010 vind je dit document op de websites van vrienden van wetenschap en van het Innovatieplatform (www.vriendenvanwetenschap.nl en www.innovatieplatform.nl). Wij nodigen je van harte uit om tot 1 maart op dit document reactie te geven in het open forum van deze site. Aan de hand daarvan stelt het Innovatieplatform een white paper op, dat daarna wordt aangeboden aan het kabinet en de politieke partijen.

BijlageGrootte
Bouwstenen strategische agenda wetenschap.pdf257.03 KB