Missie

Vanaf oktober 2009 starten de begrotingsbehandelingen van de ministeries en gaan politieke partijen in het voorjaar hun programma’s opstellen voor de komende verkiezingen. Krijgen wetenschap en innovatie daarin voldoende aandacht en gewicht?

Het Innovatieplatform is het initiatief vrienden van wetenschap gestart onder bezielende leiding van Robbert Dijkgraaf (KNAW) en René Smit (VU).

René Smit Robbert Dijkgraaf

De missie is om wetenschap hoog op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Vrienden van wetenschap wil laten zien wat de maatschappelijke relevantie van wetenschap is, wat het onze economie oplevert en hoe we dit voor het voetlicht kunnen krijgen van politici. Stelt wetenschap de juiste prioriteiten en wat moet beter in de organisatie en financiering van toegepast en wetenschappelijk onderzoek? En wat is de rol van onderwijs in de wetenschap?