Algemene Politieke Beschouwingen

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen kwamen de thema’s wetenschap, onderwijs en kennis veelvuldig voorbij. Hieronder vind je een greep uit de quotes per politieke partij.
Klik hier voor het overzicht van politieke partijen met quotes uit de Algemene Beschouwingen en wat zij hadden opgenomen in hun partijprogramma van 2006.

CDA

 • “Door onze welvaart te vergroten kunnen we meer nieuwe investeringen doen. Bijvoorbeeld in kennis, innovatie en onderwijs.”
 • “Samen met wetenschappelijke instellingen en bedrijven moet de overheid de kansen voor de toekomst verzilveren. En die kansen zijn er volop. Hoe kunnen we een combinatie maken van:
  - De strijd tegen klimaatverandering
  - De transitie naar een andere energiehuishouding
  - En kansen voor nieuwe bedrijvigheid?
 • De combinatie van kennis, innovatie en duurzaamheid wordt naar onze overtuiging, de gouden driehoek voor de toekomst.”

Lees meer op de partijpagina CDA en geef uw reactie!

ChristenUnie

 • “… sanering van de enorme wirwar van innovatiesubsidies bij zowel OCW als EZ”

Lees meer op de partijpagina ChristenUnie en geef uw reactie!

D66

APB

 • “We hebben gemotiveerde en gekwalificeerde leerkrachten voor elke klas, en onze universiteiten zijn van wereldklasse.”
 • “1 miljard extra voor onderwijs en onderzoek. Want dat is één van de best renderende investeringen die deze maatschappij kan doen.”

Tegenbegroting

 • “Nederlandse universiteiten hebben internationaal nog steeds een goede naam. Die naam is echter gebaseerd op investeringen die wij vele jaren geleden hebben gedaan. Als we in de top van de wetenschap mee willen blijven doen, moeten universiteiten investeren in onderzoeksfaciliteiten.”
 • “In 2009 neemt het aantal nieuwe studenten toe tot 54.000 (in 2008 nog 41.000). Deze extra toestroom bij universiteiten zorgt voor hoge kosten.”

Lees meer op de partijpagina D66 en geef uw reactie!

GroenLinks

APB

 • “het beste onderwijs voor ieders talent”
 • “bij onderwijs is dit absurd. Daar moet juist in geïnvesteerd worden, net als in de studenten die nu gekort dreigen te worden op hun beurs”
 • “wens tot grote investeringen in het onderwijs”

Tegenbegroting

 • “GroenLinks investeert 200 miljoen in het Hoger Onderwijs om de kwaliteit te verbeteren. Dit wordt ondermeer geïnvesteerd in het verlagen van de werkdruk, onderzoek en extra begeleiding.”

Lees meer op de partijpagina GroenLinks en geef uw reactie!

PvdA

 • “Slimmer is meer kansen voor kinderen in het onderwijs, stapelen, kwaliteit en innovatie. Het Nederlandse onderwijs naar de kopgroep van de OESO brengen”

Lees meer op de partijpagina PvdA en geef uw reactie!

PvdD

 • “We kunnen niet volhouden dat we voluit inzetten op innovaties wanneer we onderzoek en onderwijs uitkleden. Onderzoeksinstituut DLO moet nota bene 10 miljoen inleveren’ op het gebied van onderzoek naar duurzaam ondernemen!”

Lees meer op de partijpagina Partij voor de Dieren en geef uw reactie!

SP

Tegenbegroting

 • “De bezuiniging van het kabinet op onderwijs, onder andere in het basisonderwijs en bij de academische ziekenhuizen, worden ongedaan gemaakt”

Lees meer op de partijpagina SP en geef uw reactie!

VVD

APB

 • “Ik ben ervan overtuigd dat Nederland kan behoren tot de beste economieën van de wereld. Wij hebben genoeg ondernemerschap en innovatiekracht in huis.”
 • “Kennis is niets waard als die in een bureaula op de universiteit ligt. Kennis moet benut worden voor innovatie”
 • “Universiteiten en hogescholen moeten worden betaald op basis van geleverde kwaliteit en niet op basis van het aantal diploma's. Dat moet dus fundamenteel anders.”

Tegenbegroting

 • “Nederland is voor haar economische verdiencapaciteit steeds meer afhankelijk van kennis en een goed opgeleide beroepsbevolking.”
 • “De VVD maakt daarom een fundamentele keuze en voert geleidelijk een toegankelijk leenstelsel in en verdeelt daarmee de kosten van het hoger onderwijs eerlijker tussen overheid en eindgebruiker.”

Lees meer op de partijpagina VVD en geef uw reactie!